Εύχομαι τα παιδιά να κάνουν την διαφορά – Που εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε καταφέρει!


Εύχομαι τα παιδιά να κάνουν την διαφορά – Που εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε καταφέρει!

Διαφ.
Εύχομαι τα παιδιά να κάνουν την διαφορά - Που εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε καταφέρει!