Χελώνα έβαλε φωτιά σε σπίτι – Την είχαν αφήσει μόνη της

διαφ.

Χελώνα έβαλε φωτιά σε σπίτι – Την είχαν αφήσει μόνη της

Διαφ.
Χελώνα έβαλε φωτιά σε σπίτι - Την είχαν αφήσει μόνη της