Πάει ένας Έλληνας σε ένα φαράγγι και φωνάζει

διαφ.

Πάει ένας Έλληνας σε ένα φαράγγι και φωνάζει

Διαφ.
Πάει ένας Έλληνας σε ένα φαράγγι και φωνάζει href="https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=993025187555461&display=popu...
Πάει ένας Έλληνας σε ένα φαράγγι και φωνάζει:
-Καλημέρα!!!.. Οπότε ακούγεται από το φαράγγι:

-ΚΑΛΗΜΕΡΑΑΑΑααααααααα….

Πάει ένας άγγλος και λέει:

-GOODMORNING !!!…Οπότε ακούγεται από το
φαράγγι:-GOODMORNINGGGGGgggg…

Πάει ένας Άραβας και λέει:

-SABAH ALKHAIR ΑLAHATA !!!…Οπότε
ακούγεται από το φαράγγι:-Τιιιιιιιιιιιιι;;;;;;;;
Πηγή

Διαβάστε περισσότερα...